سرور هاستینگ اختصاصی

DedHost1


شروع از   1,000,000ریال
ماهانه

1,250,000 هزینه تنظیم

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود


   8 هسته ای پردازنده

   4گیگ حافظه

   1000گیگ فضا

DedHost2


شروع از   1,687,500ریال
ماهانه

1,250,000 هزینه تنظیم

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود


   8 هسته ای پردازنده

   8گیگ حافظه

   2000گیگ فضا

DedHost3


شروع از   2,375,000ریال
ماهانه

1,250,000 هزینه تنظیم

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود


   8 هسته ای پردازنده

   16گیگ حافظه

   4000گیگ فضا

Powered by WHMCompleteSolution