سرور هاستینگ اختصاصی

DedHost1


شروع از   800,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه تنظیم

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود


   8 هسته ای پردازنده

   4گیگ حافظه

   1000گیگ فضا

DedHost2


شروع از   1,350,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه تنظیم

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود


   8 هسته ای پردازنده

   8گیگ حافظه

   2000گیگ فضا

DedHost3


شروع از   1,900,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه تنظیم

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود


   8 هسته ای پردازنده

   16گیگ حافظه

   4000گیگ فضا

Powered by WHMCompleteSolution