سرور اختصاصی ایران

Server1


شروع از   7,500,000ریال
ماهانه

1,875,000 هزینه تنظیم

Hardware Raid


   2* Intel Xeon (2.2~2.6 GHZ ) CPU (8cores)

   16GB or More RAM

   2* 300GB SAS or 2*600GB SAS or 2*1TB SATA HDD

Server2


شروع از   7,125,000ریال
ماهانه

1,875,000 هزینه تنظیم

   Intel Xeon X5650 CPU (6cores)

   8GB or more RAM

   2 TB HDD

Powered by WHMCompleteSolution