سرورهای مجازی SSD

SSD1


A partir de   1,134,000ریال
Mensalmente

1 vCore , 25GB SSD, 2000GB BW , 1GB RAM


SSD2


A partir de   1,836,000ریال
Mensalmente

2 vCore , 50GB SSD, 5000GB BW , 2GB RAM


SSD3


A partir de   3,276,000ریال
Mensalmente

2 vCore , 100GB SSD, 8000GB BW , 4GB RAM


SSD4


A partir de   5,418,000ریال
Mensalmente

2 vCore , 200GB SSD, 10TB BW , 8GB RAM


SSD5


A partir de   8,100,000ریال
Mensalmente

4 vCore , 400GB SSD, 20TB BW , 16GB RAM


SSD6


A partir de   13,608,000ریال
Mensalmente

8 vCore , 600GB SSD, 30TB BW , 32GB RAM


Powered by WHMCompleteSolution