سرورهای مجازی SSD

SSD1


Веќе од   1,039,999ریال
Месечно

1 vCore , 25GB SSD, 2000GB BW , 1GB RAM


SSD2


Веќе од   1,682,999ریال
Месечно

2 vCore , 50GB SSD, 5000GB BW , 2GB RAM


SSD3


Веќе од   3,002,999ریال
Месечно

2 vCore , 100GB SSD, 8000GB BW , 4GB RAM


SSD4


Веќе од   4,966,999ریال
Месечно

2 vCore , 200GB SSD, 10TB BW , 8GB RAM


SSD5


Веќе од   7,424,999ریال
Месечно

4 vCore , 400GB SSD, 20TB BW , 16GB RAM


Powered by WHMCompleteSolution