سرورهای مجازی SSD

SSD1


Started ab   1,134,000ریال
Monatlich

1 vCore , 25GB SSD, 2000GB BW , 1GB RAM


SSD2


Started ab   1,836,000ریال
Monatlich

2 vCore , 50GB SSD, 5000GB BW , 2GB RAM


SSD3


Started ab   3,276,000ریال
Monatlich

2 vCore , 100GB SSD, 8000GB BW , 4GB RAM


SSD4


Started ab   5,418,000ریال
Monatlich

2 vCore , 200GB SSD, 10TB BW , 8GB RAM


SSD5


Started ab   8,100,000ریال
Monatlich

4 vCore , 400GB SSD, 20TB BW , 16GB RAM


SSD6


Started ab   13,608,000ریال
Monatlich

8 vCore , 600GB SSD, 30TB BW , 32GB RAM


Powered by WHMCompleteSolution