سرورهای مجازی SSD

SSD1


Vanaf   1,007,999ریال
Maandelijks

1 vCore , 25GB SSD, 2000GB BW , 1GB RAM


SSD2


Vanaf   1,631,999ریال
Maandelijks

2 vCore , 50GB SSD, 5000GB BW , 2GB RAM


SSD3


Vanaf   2,911,999ریال
Maandelijks

2 vCore , 100GB SSD, 8000GB BW , 4GB RAM


SSD4


Vanaf   4,815,999ریال
Maandelijks

2 vCore , 200GB SSD, 10TB BW , 8GB RAM


SSD5


Vanaf   7,199,999ریال
Maandelijks

4 vCore , 400GB SSD, 20TB BW , 16GB RAM


Powered by WHMCompleteSolution