سرورهای مجازی SSD

SSD1


شروع از   375,000ریال
ماهانه

1 vCore , 25GB SSD, 2000GB BW , 1GB RAM


SSD2


شروع از   600,000ریال
ماهانه

2 vCore , 50GB SSD, 5000GB BW , 2GB RAM


SSD3


شروع از   1,075,000ریال
ماهانه

2 vCore , 100GB SSD, 8000GB BW , 4GB RAM


SSD4


شروع از   1,775,000ریال
ماهانه

2 vCore , 200GB SSD, 10TB BW , 8GB RAM


SSD5


شروع از   2,650,000ریال
ماهانه

4 vCore , 400GB SSD, 20TB BW , 16GB RAM


SSD6


شروع از   4,450,000ریال
ماهانه

8 vCore , 600GB SSD, 30TB BW , 32GB RAM


Powered by WHMCompleteSolution