سرورهای اختصاصی فرانسه

France12-Start-2-S


شروع از   2,100,000ریال
ماهانه

1,400,000 هزینه تنظیم
   Intel C2350 1,70GHz CPU

   4GB RAM

   120GB SSD or 1 TB SATA HDD

   Unmetered BW

   1 IP

   1000 MBit Port

France20-Start-2-M


شروع از   3,360,000ریال
ماهانه

1,400,000 هزینه تنظیم


Or   Intel C2750 2.40GHz CPU

   16 GB DDR3 ECC RAM

   1 x 250 GB SSD HDD

   Unmetered BW

   1 IP

   1 Gbit/s Port

France100 Core-3-S


شروع از   14,000,000ریال
ماهانه
   2 x Intel Xeon E5 2620v2 CPU

   128GB GB RAM

   2 x 600 GB SAS 15K HDD

   Unmetered BW

   1 IP

   1000 MBit Port

France220-mWOPR2016


شروع از   33,600,000ریال
ماهانه


Hardware RAID(0/1/5/6)   2 x Intel Xeon E5 2640v4 CPU

   192 GB RAM

   5 x 500 GB SSD HDD

   Unmetered BW

   1 IP

   1000 MBit Port

Powered by WHMCompleteSolution