هاست دانلود

DL-10 *New

شروع از   52,000ریال
ماهانه

ده گيگابايت فضاي ديسك


DL-100 *New

شروع از   208,000ریال
ماهانه

صد گيگابايت فضاي ديسك


DL-1000 *New

شروع از   1,820,000ریال
ماهانه

يك ترابايت فضاي ديسك


DL-3000 *New

شروع از   5,200,000ریال
ماهانه

سه ترابايت فضاي ديسك


IRDL-10

شروع از   40,000ریال
ماهانه

ده گيگابايت فضاي ديسك


IRDL-100

شروع از   300,000ریال
ماهانه

صد گيگابايت فضاي ديسك


IRDL-1000

شروع از   2,000,000ریال
ماهانه

یک ترابایت فضای دیسک


Powered by WHMCompleteSolution