نمایندگی سرور مجازی

VR-Mini


شروع از   2,475,000ریال
ماهانه

3 سرور مجازی
35 گیگ هارد دیسک
1 گیگ حافظه


VR1


شروع از   5,790,000ریال
ماهانه

5 سرور مجازی
125 گیگ هارد دیسک
4 گیگ حافظه


VR2


شروع از   10,770,000ریال
ماهانه

10 سرور مجازی
250 گیگ هارد دیسک
8 گیگ حافظه


VR3


شروع از   15,735,000ریال
ماهانه

20 سرور مجازی
375 گیگ هارد دیسک
12 گیگ حافظه


VR4


شروع از   30,660,000ریال
ماهانه

30 سرور مجازی
750 گیگ هارد دیسک
24 گیگ حافظه


Powered by WHMCompleteSolution