نمایندگی سرور مجازی

VR-Mini

شروع از   780,000ریال
ماهانه

3 سرور مجازی
35 گیگ هارد دیسک
1 گیگ حافظه


VR1

شروع از   1,820,000ریال
ماهانه

5 سرور مجازی
125 گیگ هارد دیسک
4 گیگ حافظه


VR2

شروع از   3,380,000ریال
ماهانه

10 سرور مجازی
250 گیگ هارد دیسک
8 گیگ حافظه


VR3

شروع از   4,940,000ریال
ماهانه

20 سرور مجازی
375 گیگ هارد دیسک
12 گیگ حافظه


VR4

شروع از   9,620,000ریال
ماهانه

30 سرور مجازی
750 گیگ هارد دیسک
24 گیگ حافظه


Powered by WHMCompleteSolution