هاست لینوکس سی پنل

HS1


 
150,000ریال
ماهیانه

هاست پرسرعت - بهترین سرویس برای سایتهای پربازدید
2 گیگ حافظه
20 پردازش همزمان


HS2


 
300,000ریال
ماهیانه

هاست پرسرعت - بهترین سرویس برای سایتهای پربازدید
10 گیگ فضا
40 پردازش همزمان


HS3


 
600,000ریال
ماهیانه

هاست پرسرعت - بهترین سرویس برای سایتهای پربازدید
20 گیگ فضا
60 پردازش همزمان


HS4


 
1,000,000ریال
ماهیانه

هاست پرسرعت - بهترین سرویس برای سایتهای پربازدید
30 گیگ حافظه
80 پردازش همزمان


Pro 1


 
78,000ریال
ماهیانه

Cpanel Pro
1000MB Space / Unlimited BW


Pro 2


 
156,000ریال
ماهیانه

Cpanel Pro
10GIG Space/ Unlimited BW


A-50m


Starting from   156,000ریال
سالیانه

50 MB Space / 50 GB Bw / 1 Domain / Unlimited Features


A-100m


Starting from   78,000ریال
سه ماهه

100 MB Space / 100 GB Bw / 1 Domain / Unlimited Features


A-500m


Starting from   136,000ریال
سه ماهه

500 MB Space / 500 GB Bw / 1 Domain / Unlimited Features


A-1000m


Starting from   52,000ریال
ماهیانه

1000 MB Space / 700 GB Bw / 1 Domain / Unlimited Features


A-10G


Starting from   104,000ریال
ماهیانه

10000 MB Space / 1000 GB Bw / 1 Domain / Unlimited Features


Powered by WHMCompleteSolution