هاست لینوکس سی پنل

HS1


 
187,500ریال
חודשי

هاست پرسرعت - بهترین سرویس برای سایتهای پربازدید
2 گیگ حافظه
20 پردازش همزمان


HS2


 
375,000ریال
חודשי

هاست پرسرعت - بهترین سرویس برای سایتهای پربازدید
10 گیگ فضا
40 پردازش همزمان


HS3


 
750,000ریال
חודשי

هاست پرسرعت - بهترین سرویس برای سایتهای پربازدید
20 گیگ فضا
60 پردازش همزمان


HS4


 
1,250,000ریال
חודשי

هاست پرسرعت - بهترین سرویس برای سایتهای پربازدید
30 گیگ حافظه
80 پردازش همزمان


Pro 1


 
97,500ریال
חודשי

Cpanel Pro
1000MB Space / Unlimited BW


Pro 2


 
195,000ریال
חודשי

Cpanel Pro
10GIG Space/ Unlimited BW


A-50m


החל מ   195,000ریال
שנתי

50 MB Space / 50 GB Bw / 1 Domain / Unlimited Features


A-100m


החל מ   97,500ریال
רבעוני

100 MB Space / 100 GB Bw / 1 Domain / Unlimited Features


A-500m


החל מ   170,000ریال
רבעוני

500 MB Space / 500 GB Bw / 1 Domain / Unlimited Features


A-1000m


החל מ   65,000ریال
חודשי

1000 MB Space / 700 GB Bw / 1 Domain / Unlimited Features


A-10G


החל מ   130,000ریال
חודשי

10000 MB Space / 1000 GB Bw / 1 Domain / Unlimited Features


Powered by WHMCompleteSolution