هاست لینوکس خارج کشور

HS1


 
280,000ریال
ماهانه

هاست پرسرعت - بهترین سرویس برای سایتهای پربازدید
2 گیگ حافظه
20 پردازش همزمان


HS2


 
840,000ریال
ماهانه

هاست پرسرعت - بهترین سرویس برای سایتهای پربازدید
10 گیگ فضا
40 پردازش همزمان


HS3


 
1,400,000ریال
ماهانه

هاست پرسرعت - بهترین سرویس برای سایتهای پربازدید
20 گیگ فضا
60 پردازش همزمان


HS4


 
2,100,000ریال
ماهانه

هاست پرسرعت - بهترین سرویس برای سایتهای پربازدید
30 گیگ حافظه
80 پردازش همزمان


Cpanel-D


شروع از   84,000ریال
ماهانه

1 گیگ فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود پارک دامنه
کنترل پنل سی پنل


Cpanel-C


شروع از   112,000ریال
ماهانه

5 گیگ فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود پارک دامنه
کنترل پنل سی پنل


Cpanel-B


شروع از   182,000ریال
ماهانه

10 گیگ فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود پارک دامنه
کنترل پنل سی پنل


Cpanel-A


شروع از   294,000ریال
ماهانه

20 گیگ فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود پارک دامنه
کنترل پنل سی پنل


Cpanel-A+


شروع از   420,000ریال
ماهانه

30 گیگ فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود پارک دامنه
کنترل پنل سی پنل


DA-D


شروع از   84,000ریال
ماهانه

1 گیگ فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود پارک دامنه
کنترل پنل دایرکت ادمین


DA-C


شروع از   112,000ریال
ماهانه

5 گیگ فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود پارک دامنه
کنترل پنل دایرکت ادمین


DA-B


شروع از   182,000ریال
ماهانه

10 گیگ فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود پارک دامنه
کنترل پنل دایرکت ادمین


DA-A


شروع از   294,000ریال
ماهانه

20 گیگ فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود پارک دامنه
کنترل پنل دایرکت ادمین


DA-A+


شروع از   420,000ریال
ماهانه

30 گیگ فضا
ترافیک نامحدود
نامحدود پارک دامنه
کنترل پنل دایرکت ادمین


Eco 1


 
28,000ریال
ماهانه

100 MB Space / Unlimited Bandwidth / Unlimited Park Domains


Eco 2


 
56,000ریال
ماهانه

200 MB Space / Unlimited Bandwidth / Unlimited Park Domains


Eco 3


 
70,000ریال
ماهانه

500 MB Space / Unlimited Bandwidth / Unlimited Park Domains


Powered by WHMCompleteSolution