سرورهای مجازی KVM

KVM1


شروع از   1,230,000ریال
ماهانه

35GB Host , 2TB BW , 1GB RAM , 1v Core


KVM2


شروع از   1,560,000ریال
ماهانه

70GB Host ,5TB BW ,2GB RAM , 2v Core


KVM3


شروع از   2,190,000ریال
ماهانه

150GB Host , 8TB BW , 4GB RAM , 2v Core


KVM4


شروع از   3,975,000ریال
ماهانه

300GB Host , 10TB BW , 8GB RAM , 2v Core


KVM5


شروع از   5,250,000ریال
ماهانه

600GB Host , 20TB BW , 16GB RAM , 4v Core


MailServer [VZ4096]


شروع از   2,400,000ریال
ماهانه

1,500,000 هزینه تنظیم

میل سرور
150 گیگ هاست
4 گیگ
اختصاصی


Powered by WHMCompleteSolution