سرورهای مجازی KVM

KVM1

شروع از   390,000ریال
ماهانه

60GB Host , 2TB BW , 1GB RAM , 1v Core


KVM2

شروع از   490,000ریال
ماهانه

100GB Host ,5TB BW ,2GB RAM , 2v Core


KVM3

شروع از   690,000ریال
ماهانه

200GB Host , 8TB BW , 4GB RAM , 2v Core


KVM4

شروع از   1,250,000ریال
ماهانه

400GB Host , 10TB BW , 8GB RAM , 2v Core


KVM5

شروع از   1,650,000ریال
ماهانه

800GB Host , 20TB BW , 16GB RAM , 4v Core


Powered by WHMCompleteSolution