هاست ویندوز(ايران)

IRPlesk100

شروع از   60,000ریال
ماهانه

IRPlesk1000

شروع از   95,000ریال
ماهانه

IRPlesk5000

شروع از   140,000ریال
ماهانه

IRPlesk+

شروع از   250,000ریال
ماهانه

IRwin100

شروع از   40,000ریال
ماهانه

IRwin1000

شروع از   100,000ریال
ماهانه

IRwin5000

شروع از   110,000ریال
ماهانه

+IRwin

شروع از   160,000ریال
ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution