هاست ویندوز(ايران)

IRPlesk100


شروع از   60,000ریال
ماهانه

IRPlesk1000


شروع از   95,000ریال
ماهانه

IRPlesk5000


شروع از   140,000ریال
ماهانه

IRPlesk+


شروع از   250,000ریال
ماهانه

IRwin100


شروع از   40,000ریال
ماهانه

IRwin1000


شروع از   100,000ریال
ماهانه

IRwin5000


شروع از   110,000ریال
ماهانه

+IRwin


شروع از   160,000ریال
ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution