هاست ویندوز خارج کشور

Win-D


شروع از   80,000ریال
ماهانه

1000 MB Space / Unlimited Bw / 1 DB


Win-C


شروع از   304,000ریال
ماهانه

5000 MB Space / Unlimited Bw / 2 DB


Win-B


شروع از   592,000ریال
ماهانه

10000 MB Space / Unlimited Bw / 2 DB


Win-A


شروع از   992,000ریال
ماهانه

20000 MB / Unlimited Bw / 2 DB


Win-A+


شروع از   1,488,000ریال
ماهانه

30000 MB Space / Unlimited Bw / 5 DB


Powered by WHMCompleteSolution