ایمیل هاستینگ

Mail1


 
390,000ریال
سالانه

5 ایمیل
2گیگ برای هر ایمیل


Mail2


 
520,000ریال
سالانه

15 ایمیل
2گیگ برای هر ایمیل


Mail3


 
780,000ریال
سالانه

50 ایمیل
2گیگ برای هر ایمیل


Mail4


 
1,365,000ریال
سالانه

100 ایمیل
2گیگ برای هر ایمیل


ایمیل نامحدود *جدید


 
1,560,000ریال
سالانه

نامحدود تعداد ایمیل
2 گیگ برای هر ایمیل


Powered by WHMCompleteSolution