سرورهای اختصاصی آلمان

AX60-SSD


شروع از   9,735,000ریال
ماهانه

19,800,000 هزینه تنظیم
   AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core CPU

   64 GB DDR3 RAM

   2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD HDD

   100GB Backup Storage

   30TB BW

   1 IP

   1000 MBit Port

EX41


شروع از   7,425,000ریال
ماهانه

13,200,000 هزینه تنظیم
   Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU

   32 GB DDR3 RAM

   2 x 4 TB or 2x500GB SSD HDD

   100GB Backup Storage

   30TB BW

   1 IP

   1000 MBit Port

EX41S


شروع از   7,425,000ریال
ماهانه

13,200,000 هزینه تنظیم
   Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU

   64 GB DDR3 RAM

   2 x 2 TB SATA or 2x250GB SSD HDD

   100GB Backup Storage

   30TB BW

   1 IP

   1000 MBit Port

EX51


شروع از   8,085,000ریال
ماهانه

16,500,000 هزینه تنظیم
   Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU

   64 GB DDR3 RAM

   2 x 4 TB SATA or 2x500GB SSD HDD

   100GB Backup Storage

   30TB BW

   1 IP

   1000 MBit Port

EX42-nvme


شروع از   6,765,000ریال
ماهانه

6,600,000 هزینه تنظیم
   Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU

   64 GB DDR4 RAM RAM

   2 x 512 GB NVMe SSD HDD

   100GB Backup Storage

   Unlimited BW

   1 IP

   1000 MBit Port

EX52-NVME


 
10,725,000ریال
ماهانه

9,900,000 هزینه تنظیم
   Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU

   64 GB DDR4 RAM RAM

   2 x 512 GB NVMe SSD HDD

   100GB Backup Storage

   Unlimited BW

   1 IP

   1000 MBit Port

PX61


شروع از   10,560,000ریال
ماهانه

19,800,000 هزینه تنظیم
   E3-1275 v5 Quad-Core Skylake CPU

   64 GB DDR4 ECC RAM RAM

   100GB Backup Storage

   30TB BW

   1 IP

   1 Gbit/s Port

Powered by WHMCompleteSolution