سرورهای اختصاصی آلمان

EX40

شروع از   2,450,000ریال
ماهانه
   Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell CPU

   32 GB DDR3 RAM

   2 x 2 TB SATA HDD

   100GB Backup Storage

   30TB BW

   1 IP

   1000 MBit Port

EX40-SSD

شروع از   2,950,000ریال
ماهانه
   Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell CPU

   32 GB DDR3 RAM

   2 x 240 GB 6 Gb/s SSD HDD

   100GB Backup Storage

   30TB BW

   1 IP

   1000 MBit Port

EX40-Hybrid

+   3,500,000
هزینه تنظیم
شروع از   3,500,000ریال
ماهانه


2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm   Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell CPU

   32 GB DDR3 RAM

   2 x 240 GB 6 Gb/s SSD HDD

   100GB Backup Storage

   30TB BW

   1 IP

   1000 MBit Port

EX41

+   4,700,000
هزینه تنظیم
شروع از   2,320,000ریال
ماهانه
   Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU

   32 GB DDR3 RAM

   2 x 4 TB or 2x500GB SSD HDD

   100GB Backup Storage

   30TB BW

   1 IP

   1000 MBit Port

EX41S

+   4,700,000
هزینه تنظیم
شروع از   2,320,000ریال
ماهانه
   Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU

   64 GB DDR3 RAM

   2 x 2 TB SATA or 2x250GB SSD HDD

   100GB Backup Storage

   30TB BW

   1 IP

   1000 MBit Port

EX51

+   5,850,000
هزینه تنظیم
شروع از   2,900,000ریال
ماهانه
   Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU

   64 GB DDR3 RAM

   2 x 4 TB SATA or 2x500GB SSD HDD

   100GB Backup Storage

   30TB BW

   1 IP

   1000 MBit Port

PX61

+   7,000,000
هزینه تنظیم
شروع از   3,500,000ریال
ماهانه
   E3-1275 v5 Quad-Core Skylake CPU

   64 GB DDR4 ECC RAM RAM

   100GB Backup Storage

   30TB BW

   1 IP

   1 Gbit/s Port

PX91

+   5,450,000
هزینه تنظیم
شروع از   5,450,000ریال
ماهانه
   E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell CPU

   128 GB DDR4 ECC RAM RAM

   100GB Backup Storage

   50TB BW

   1 IP

   1000 MBit Port

PX121

+   6,950,000
هزینه تنظیم
شروع از   6,950,000ریال
ماهانه
   E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell CPU

   256 GB DDR4 ECC RAM RAM

   2x4 TB SATA or 2x480 GB SSD HDD

   100GB Backup Storage

   50TB BW

   1 IP

   1000 MBit Port

Dell PowerEdge™ R730

+   9,950,000
هزینه تنظیم
شروع از   19,435,000ریال
ماهانه
   E5-2600 v3 @ 2.40GHz Octa-Core CPU

   128 GB DDR4 ECC RAM RAM

   Dell PERC H730 Raid Controller

   1 IP

   1000 MBit Port

   100 TB BW

Powered by WHMCompleteSolution