سرویس های SSL

PositiveSSL


 
1,540,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


RapidSSL Certificate


 
2,100,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


FreeSSL (RapidSSL 30-Day Trial)


 
0ریال
ماهانه

This trial certificate protects one website for thirty days. After the thirty days is up, you can upgrade to a full RapidSSL or explore some of the premium solutions for greater value. View Full Product Details


RapidSSL Wildcard Certificate


 
16,800,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه و زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 5000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


GeoTrust QuickSSL Premium Certificate


 
9,100,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 500000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


RapidSSL


 
2,100,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard Certificate


 
15,400,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه و زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 500000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


GeoTrust True BusinessID Certificate


 
11,340,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 1 الی 2 روز

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


GeoTrust True BusinessID with Multi-Domain


شروع از   30,240,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 1 الی 2 روز

قابليت نصب روي صد دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


GeoTrust True BusinessID with EV


 
22,400,000ریال
سالانه
آماده سازي طی 1 الی 10روز

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1500000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Geo Trust True Business ID With EV Multi-Domain


شروع از   46,200,000ریال
سالانه
آماده سازي طي1 الی 10روز

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1500000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرهار


GeoTrust True BusinessID Wildcard Certificate


 
50,400,000ریال
سالانه
آماده سازي طي1 الی 2روز

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1250000دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


GeoTrust QuickSSL Premium Multi Domain Certificate


 
15,400,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه و 4زیردامنه اضافی

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 500000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Thawte SSL123 Certificates


 
4,760,000ریال
سالانه
آماده سازي طي کمتر از یک روز

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 500000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Thawte SSL123 Wildcard Certificates


 
28,000,000ریال
سالانه
آماده سازي طي کمتر از یک روز

قابليت نصب روي يك دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 500000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


thawte SSL Web Server Certificates


شروع از   11,200,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 1 الی 2 روز

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Thawte SSLWebserver EV


شروع از   22,400,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 1 الی 10 روز

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1500000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Thawte Wildcard SSL Certificate


 
40,600,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 1 الی 2 روز کاری

قابليت نصب روي يك دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Thawte Code Signing Certificate


 
19,600,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت 50000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Code Signing Certificate


 
11,200,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 1 الی 2 روز

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرهاFull Product Details


Comodo Essential SSL Certificate


 
2,240,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo EssentialSSL Wildcard Certificate


 
12,040,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo EV Multi-Domain SSL Certificate


شروع از   37,800,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي چند دامنه به تعداد 100عدد

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 1750000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo EV SSL Certificate


 
23,800,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1750000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo HackerGuardian PCI Scan Control Center


 
12,180,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo HackerProof Trust Mark including Daily Vulnerability Scan


 
178,500,000ریال
سالانه
قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo InstantSSL Certificate


 
5,440,000ریال
سالانه
آماده سازي طی مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo InstantSSL Pro Certificate


 
7,520,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 100000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Multi-Domain SSL Certificate


شروع از   14,000,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي چندین دامنه به تعداد 100عدد

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo PositiveSSL Certificate


 
1,540,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo PositiveSSL Wildcard Certificate


 
11,900,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Premium SSL Certificate


 
14,574,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo PremiumSSL Wildcard Certificate


 
35,700,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي يك دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo SSL Certificate


 
11,592,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Wildcard SSL Certificate


 
44,324,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Unified Communications Certificate


شروع از   26,474,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي يك یا چند دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Domain Validated UCC SSL


شروع از   26,474,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 50000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


PositiveSSL Multi-Domain Certificate


شروع از   2,800,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي 1 تا 100 دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


PositiveSSL Multi-Domain Wildcard Certificate


شروع از   23,800,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي چند دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Unified Communications Wildcard Certificate


شروع از   71,092,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي چند دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Multi-Domain Wildcard SSL Certificate


شروع از   71,092,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي چند دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo PCI Scanning Enterprise Edition


 
72,884,000ریال
سالانه
آماده سازي N/A

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Web Inspector Premium


 
74,368,000ریال
سالانه
آماده سازي N/A

قابليت نصب روي N/A دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Web Inspector Plus


 
44,618,000ریال
سالانه
آماده سازي N/A

قابليت نصب روي N/A دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Web Inspector Enterprise


 
135,352,000ریال
سالانه
آماده سازي N/A

قابليت نصب روي N/A دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Personal Authentication Basic Certificate


 
2,660,000ریال
سالانه
آماده سازي N/A

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Personal Authentication Pro Certificate


 
7,434,000ریال
سالانه
آماده سازي N/A

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Personal Authentication Enterprise Certificate


 
10,402,000ریال
سالانه
آماده سازي N/A

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


GeoTrust True BusinessID with Multi-Domain Wildcard


شروع از   123,802,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 1 الی 3 روز کاری

قابليت نصب روي 100دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Thawte SSL Webserver Multi-Domain Wildcard


شروع از   121,646,000ریال
سالانه
آماده سازي طي ا الی 3 روز کاری

قابليت نصب روي 25 دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Certum Premium EV SSL


 
21,700,000ریال
سالانه

ارایه گواهینامه معتبر برای دامنه های بین المللی و ایرانی
نوار سبز
قابل ارایه به شرکتها


Powered by WHMCompleteSolution