سرویس های SSL

PositiveSSL


 
1,260,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


RapidSSL Certificate


 
2,100,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


FreeSSL (RapidSSL 30-Day Trial)


 
0ریال
ماهانه

This trial certificate protects one website for thirty days. After the thirty days is up, you can upgrade to a full RapidSSL or explore some of the premium solutions for greater value. View Full Product Details


RapidSSL Wildcard Certificate


 
16,800,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه و زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 5000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


GeoTrust QuickSSL Premium Certificate


 
9,100,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 500000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


RapidSSL


 
2,100,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard Certificate


 
15,400,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه و زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 500000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


GeoTrust True BusinessID Certificate


 
11,340,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 1 الی 2 روز

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


GeoTrust True BusinessID with Multi-Domain


شروع از   30,240,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 1 الی 2 روز

قابليت نصب روي صد دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


GeoTrust True BusinessID with EV


 
22,400,000ریال
سالانه
آماده سازي طی 1 الی 10روز

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1500000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Geo Trust True Business ID With EV Multi-Domain


شروع از   46,200,000ریال
سالانه
آماده سازي طي1 الی 10روز

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1500000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرهار


GeoTrust True BusinessID Wildcard Certificate


 
50,400,000ریال
سالانه
آماده سازي طي1 الی 2روز

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1250000دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


GeoTrust QuickSSL Premium Multi Domain Certificate


 
15,400,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه و 4زیردامنه اضافی

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 500000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


GeoTrust Web Site Anti-Malware Scan


 
7,700,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Symantec Secure Site


شروع از   0ریال
سالانه

Provide peace of mind to your visitors by showcasing the Norton Secured seal, backed by the world-renowned Symantec brand. This Organization Validated (OV) certificate provides 256-bit encryption, Norton daily malware scanning, SAN support (up to 25 additional domains), and 99.9% browser recognition. View Full Product Details


Symantec Secure Site Pro


شروع از   0ریال
سالانه

Secure your site with the Norton Secured Seal, backed by the world renown Symantec brand. This top-of-the-line Organization Validated (OV) certificate provides peace of mind by securing your site with 256-bit encryption, along with daily malware and vulnerability scans, plus compatibility for 99.9% of browsers. You can also take advantage of ECC encryption, the lightest and fastest encryption technology in the industry. View Full Product Details


Symantec Secure Site Pro Wildcard


شروع از   0ریال
سالانه

The Symantec Secure Site Pro Wildcard is the most premium wildcard solution available in the industry today. This certificate will cover one domain name (www.domain.com) along with an unlimited amount of subdomains (etc.domain.com, xyz.domain.com, symantecrules.domain.com). Aside from HTTPS, the padlock icon, full 128- to 256-bit encryption – what really sets this certificate apart from the others are two main features the Norton Secured Seal and ECC encryption. The Norton Secure Seal is the most recognized and trusted symbol on the web and ECC is the lightest and strongest encryption technology currently available on the market. View Full Product Details


Symantec Secure Site with EV


شروع از   0ریال
سالانه

This certificate is a true investment in the security, trust, and overall appeal of your website. You will get tremendous value for your dollar and increase customer conversions with the Norton Secure Seal, green address bar, and additional features like daily malware scanning, vulnerability assessments, and Symantec's Seal-in-Search technology. View Full Product Details


Symantec Secure Site Pro with EV


شروع از   0ریال
سالانه

The most feature-rich Extended Validation (EV) certificate in the whole industry. This premium certificate provides not only security, but also the green address bar in conjunction with the Norton Secure Seal. Also, as a more total web security solutions, this cert comes with extensive daily malware and vulnerability scans, along with ECC encryption – the lightest and fastest encryption technology in the industry, available exclusively with Symantec Pro products. View Full Product Details


Symantec Secure Site Wildcard


شروع از   0ریال
سالانه

Extend your security over to all of your subdomains with this Organization Validated (OV) certificate. Providing features such as the Norton Secured seal, 256-bit encryption, daily malware and vulnerability scans, and 99.9% compatibility for browsers, every part of your site will be covered and backed by the premier name in the industry - Symantec. View Full Product Details


Symantec Code Signing Certificate


 
0ریال
سالانه

Inform your users that your company’s code has been verified by the world-renown leader in web security; Symantec. Your customers will know that your company’s code is safe from modification, re-hosting, and impersonation by other, malicious 3rd parties. View Full Product Details


Symantec Safe Site


 
0ریال
سالانه

Boost your customer confidence by installing the Norton Secure Seal on your website, backed by the renowned brand Symantec. In addition to the Norton Secure Seal, this product also scans your site daily for any traces of malware before they become an issue for clients. View Full Product Details


Thawte SSL123 Certificates


 
4,760,000ریال
سالانه
آماده سازي طي کمتر از یک روز

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 500000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Thawte SSL123 Wildcard Certificates


 
28,000,000ریال
سالانه
آماده سازي طي کمتر از یک روز

قابليت نصب روي يك دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 500000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


thawte SSL Web Server Certificates


شروع از   11,200,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 1 الی 2 روز

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Thawte SSLWebserver EV


شروع از   22,400,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 1 الی 10 روز

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1500000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Thawte Wildcard SSL Certificate


 
40,600,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 1 الی 2 روز کاری

قابليت نصب روي يك دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Thawte Code Signing Certificate


 
19,600,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت 50000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Code Signing Certificate


 
11,200,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 1 الی 2 روز

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرهاFull Product Details


Comodo Essential SSL Certificate


 
2,240,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo EssentialSSL Wildcard Certificate


 
12,040,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo EV Code Signing


 
0ریال
سالانه

Comodo Extended Validation (EV) Code Signing gives your customers the peace of mind to download your software. After all, you’ve worked too hard for that conversion for a browser warning to derail you. An EV Code Signing certificate features all the benefits of a regular code signing certificate but offers identity assurance. And identity assurance is what gets rid of those pesky browser warnings and builds file reputation in Microsoft SmartScreen. Your EV Code Signing certificate also features an added layer of security—your private key will be physically stored on an external hardware token. This eliminates any risk of unauthorized use of your code signing certificate. In 2017, code signing is a requirement. Take the extra steps to not only guarantee your software’s integrity—but also to verify your identity to your customers. After all, nothing boosts conversions like trust. View Full Product Details


Comodo EV Multi-Domain SSL Certificate


شروع از   37,800,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي چند دامنه به تعداد 100عدد

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 1750000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo EV SSL Certificate


 
23,800,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1750000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo HackerGuardian PCI Scan Control Center


 
12,180,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo HackerProof Trust Mark including Daily Vulnerability Scan


 
178,500,000ریال
سالانه
قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo InstantSSL Certificate


 
5,780,000ریال
سالانه
آماده سازي طی مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo InstantSSL Pro Certificate


 
7,990,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 100000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Multi-Domain SSL Certificate


شروع از   14,000,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي چندین دامنه به تعداد 100عدد

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo PositiveSSL Certificate


 
1,260,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo PositiveSSL Wildcard Certificate


 
11,900,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Premium SSL Certificate


 
14,574,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo PremiumSSL Wildcard Certificate


 
35,700,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي يك دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo SSL Certificate


 
11,592,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Wildcard SSL Certificate


 
44,324,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Unified Communications Certificate


شروع از   26,474,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي يك یا چند دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Elite SSL


 
16,660,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 1 الی 2 روز

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 500000دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Domain Validated UCC SSL


شروع از   26,474,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 50000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


PositiveSSL Multi-Domain Certificate


شروع از   2,800,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي 1 تا 100 دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


PositiveSSL Multi-Domain Wildcard Certificate


شروع از   23,800,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي چند دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Unified Communications Wildcard Certificate


شروع از   71,092,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي چند دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Multi-Domain Wildcard SSL Certificate


شروع از   71,092,000ریال
سالانه
آماده سازي طي مدت زمان یک هفته

قابليت نصب روي چند دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Enterprise SSL


 
0ریال
سالانه

Enterprise SSL from Comodo is the entry point into the Enterprise line. Offering strong encryption up to 256-bit with an NIST-approved 2048-bit signature key, Enterprise SSL is an ideal fit for any enterprise-level business looking to secure its domain. You''ll undergo some business validation and verified information about your company or organization will appear in your certificate details and whenever anyone clicks your Comodo Secure site seal. After all, the name of the game is identity assurance. Enterprise SSL comes backed by a generous $1,500,000 warranty and a 30-day money-back guarantee, so your company will have peace of mind. Best of all, it comes packaged with a free 90-day cWatch trial. View Full Product Details


Comodo PCI Scanning Enterprise Edition


 
72,884,000ریال
سالانه
آماده سازي N/A

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Enterprise SSL Pro


 
0ریال
سالانه

Enterprise SSL Pro from Comodo is the next step up in the Enterprise Line, offering all the great perks and benefits of Enterprise SSL with a few additional features that provide customers with even greater value. In addition to the strong 256-bit encryption and 2048-bit signature key, you''ll get the generous $1,500,000 warranty, the Comodo Secure site seal and some serious identity assurance. Plus, you''ll receive cWatch Web for a full year. This feature will be launched soon, but cWatch Web is a new cloud-based Security-as-a-Service solution that provides comprehensive website security on another level. Best of all, Enterprise SSL Pro is Elliptic Curve Cryptography (ECC) enabled. ECC represents the future of SSL, where your encryption will be stronger, lighter and faster than ever. View Full Product Details


Enterprise SSL Pro Wildcard


 
0ریال
سالانه

Enterprise SSL Pro Wildcard offers you all the familiar benefits of the Enterprise SSL Pro – the same strong encryption strength, the same 2048-bit RSA key/ECC capabilities, the same organization authentication and the same peace of mind with its $1.5 million warranty – but also wildcard functionality. This is a perfect solution for any enterprise company that needs to secure a domain and all of its accompanying sub-domains—for a completely secure web experience. Simply use an asterisk at the sub-domain level you''d like to encrypt during the CSR generation process and your Enterprise SSL Pro Wildcard will do the rest. Best of all, if you grow and add additional sub-domains this SSL certificate will grow with you and cover more sub-domains, too. View Full Product Details


Web Inspector Starter


 
25,284,000ریال
سالانه
آماده سازي طي N/A

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Enterprise SSL Pro with EV


 
0ریال
سالانه

Enterprise SSL Pro with EV represents the absolute maximum in trust and assurance you can receive from an SSL certificate and Comodo. This is the ultimate in identity assurance. After undergoing extensive vetting (nothing to worry about if your business registration is up to date) you''ll be issued an enterprise-level EV SSL certificate that activates the green address bar, comes backed by the highly-recognized Comodo Secure site seal and features the highest warranty in the entire SSL industry $2,000,000. This is the best SSL certificate Comodo has to offer. The most assurance, highest level of trust, best single site EV certificate, period. Nothing tells your customers you care about their safety quite like Enterprise SSL Pro with EV. View Full Product Details


Web Inspector Premium


 
74,368,000ریال
سالانه
آماده سازي N/A

قابليت نصب روي N/A دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Enterprise SSL Pro with EV Multi-Domain


شروع از   0ریال
سالانه

Enterprise SSL Pro with EV Multi-Domain is Comodo''s most comprehensive enterprise-level security solution—it can cover up to 250 different domains with a single certificate. Not only do you get all the benefits of Comodo Enterprise SSL Pro with EV – the green address bar, powerful encryption and a considerable spike in your customers'' trust towards you – now you have the flexibility to encrypt additional domains on the same certificate. Think about all the time and money you''ll save when you secure your entire online presence in one fell swoop. Best of all, Enterprise SSL Pro with EV Multi-Domain is backed by the biggest warranty in the industry, $2,000,000 along with the Comodo Secure site seal. There''s no better way to encrypt your entire online portfolio with the green address bar! View Full Product Details


Web Inspector Plus


 
44,618,000ریال
سالانه
آماده سازي N/A

قابليت نصب روي N/A دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Web Inspector Enterprise


 
135,352,000ریال
سالانه
آماده سازي N/A

قابليت نصب روي N/A دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


CERTUM Commercial SSL WildCard Certificate


 
9,100,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه و تمام زیردامنه ها

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Certum Commercial SSL


 
2,100,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


CERTUM Trusted SSL Wildcard Certificate


 
18,200,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 1 روز کاری

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


CERTUM Trusted SSL Certificate


 
8,820,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 1 روز کاری

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


CERTUM Basic ID Certificate


 
1,470,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت 100000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


CERTUM Enterprise ID Certificate


 
6,958,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 1 الی 2 روز کاری

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 25000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Personal Authentication Basic Certificate


 
2,660,000ریال
سالانه
آماده سازي N/A

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Personal Authentication Pro Certificate


 
7,434,000ریال
سالانه
آماده سازي N/A

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Personal Authentication Enterprise Certificate


 
10,402,000ریال
سالانه
آماده سازي N/A

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه N/A

قابليت ضمانت N/A

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


GeoTrust True BusinessID with Multi-Domain Wildcard


شروع از   123,802,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 1 الی 3 روز کاری

قابليت نصب روي 100دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Thawte SSL Webserver Multi-Domain Wildcard


شروع از   121,646,000ریال
سالانه
آماده سازي طي ا الی 3 روز کاری

قابليت نصب روي 25 دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 1250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Symantec Secure Site Multi-Domain Wildcard


شروع از   0ریال
سالانه

Symantec™ is the most trusted web security company in the world, and their SSL/TLS certificates proudly display the highly recognizable Norton™ Secured Seal on every site they protect. The Symantec Secure Site Multi-Domain Wildcard is one of the most versatile, feature-rich Organization Validated (OV) certificates in the entire SSL industry. The Symantec Secure Site Multi-Domain Wildcard comes bundled with a Wildcard SAN, giving you the flexibility to secure an unlimited number of Sub-Domains that accompany your main domain. Additional WC SANs can be purchased as well giving this SSL Certificate the flexibility to cover your entire portfolio of sites. Best of all, this Certificate offers the highest possible encryption strength, daily malware scanning and a NetSure Warranty of $1,500,000. The Symantec Secure Site Multi-Domain Wildcard is one of the most comprehensive security solutions on the market today. View Full Product Details


Symantec® Secure Site Pro Multi-Domain Wildcard


شروع از   0ریال
سالانه

Symantec™ is the most trusted name in the web security industry, and the Secure Site Pro Multi-Domain Wildcard shows why. This comprehensive and trusted SSL solution goes well beyond standard encryption, allowing you to secure your entire portfolio of domains and Sub-Domains on a single certificate. The Symantec brand name, along with the well-known Norton Secured checkmark, are two of the most trusted symbols on the web, so your customers will have instant assurance that you’re a reputable business—one that’s safe to do business with. Best of all, this SSL certificate comes packaged with daily malware scanning and a vulnerability assessment. You just won’t find a more feature-rich Organization Validated (OV) certificate, making this the ideal solution any business looking to throw its name in with the leaders in their industry. View Full Product Details


Symantec Secure Site Pro SHA-1 Private


شروع از   0ریال
سالانه

Now you can secure legacy machines and systems that are not compatible with the industry-mandated SHA-2 hashing algorithm, thanks to the Symantec™ Secure Site Pro SHA-1 Private. This Organization Validated certificate provides up to 256-bit encryption strength and comes with a 2048-bit RSA signature key. The Secure Site Pro SHA-1 Private comes with either SHA-1 full chain or SHA-mixed chain and is perfect for use with private networks, network appliances and a wide range of other enterprise-level functions. View Full Product Details


Basic Web Site Anti-Malware Scan


 
0ریال
سالانه

Because malware is usually hidden in your code, users are not able to see it. With this product, your site will have the tools to withstand the toughest hackers with a daily scan. If anything is detected, you will be notified and directed to a list of infected pages and the code causing the problem. Your system administrator will now have the opportunity to delete all instances of the code before it becomes a problem for your customers. View Full Product Details


PositiveSSL EV


 
0ریال
سالانه

Introducing the Positive SSL EV certificate, which offers access to Extended Validation SSL at an extremely budget-friendly price point. Positive SSL EV comes with a dynamic Positive SSL trust seal, a $1,000,000 warranty and activates the green address bar, which displays your company or organization’s verified name in green font next to the URL. Being able to verify your identity for your customers is becoming increasingly important on today’s internet. Can you afford not to take advantage of this opportunity? View Full Product Details


Positive SSL EV Multi-Domain


شروع از   0ریال
سالانه

The Positive SSL EV Multi-Domain certificate is an incredibly popular product among larger companies and enterprises. Where else can you get EV SSL protection for up to 250 different domains a price point that doesn’t cause the finance department physical pain? Positive SSL EV Multi-Domain is compatible with 99.9% of web and mobile browsers, it provides industry-standard 256-bit encryption strength and comes with a 2048-bit signature key. Perhaps more importantly, it’s backed by a $1,000,000 warranty from Comodo to give you greater peace of mind. Activate the green address bar across all your domains, show your customers who you are and never once worry about the cost. View Full Product Details


Powered by WHMCompleteSolution