سرورهای اختصاصی فرانسه

France9 SC SATA 2016


شروع از   540,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه تنظیم
   Intel C2350 1,70GHz CPU

   4GB RAM

   Unmetered BW

   120 GB SSD HDD

   1 IP

   2,5 Gbit/s Port

France16 XC 2016


شروع از   960,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه تنظیم


Or   Intel C2750 2.40GHz CPU

   16 GB DDR3 ECC RAM

   1 x 250 GB SSD HDD

   Unmetered BW

   1 IP

   2,5 Gbit/s Port

France30 Classic 2016


شروع از   1,800,000ریال
ماهانه

3,000,000 هزینه تنظیم
   Intel® Xeon® D-1531 CPU

   32 RAM

   2 x 250 GB SSD HDD

   Unmetered BW

   1 IP

   1000 MBit Port

France40 LT 2013


شروع از   2,400,000ریال
ماهانه
   Xeon E3 1220 CPU

   16 GB RAM

   2 x 2 TB/2 x 450 GB SAS HDD

   Unmetered BW

   1 IP

   1000 MBit Port

France36 LT 2014


شروع از   2,160,000ریال
ماهانه


Hardware RAID controller   Xeon E3 1230v2 CPU

   16 GB RAM

   2 x 1 TB HDD

   Unmetered BW

   1 IP

   1000 MBit Port

France40 LT 2016


شروع از   2,400,000ریال
ماهانه

3,000,000 هزینه تنظیم
   Xeon E3 1245v5 CPU

   32 GB RAM

   3 x 250 GB SSD HDD

   Unmetered BW

   1 IP

   1000 MBit Port

France55 MD 2016


شروع از   3,300,000ریال
ماهانه

3,000,000 هزینه تنظیم


RAID 0/1/5 Software   Intel Xeon E3 1245v5 CPU

   64 GB DDR4 ECC RAM

   3 × 500 GB SSD HDD

   Unmetered BW

   1 IP

   1000 MBit Port

France75 MD Gen2 2015


شروع از   4,500,000ریال
ماهانه

2,000,000 هزینه تنظیم


Hardware RAID controller   Intel Xeon E5 1410v2 CPU

   64 GB RAM

   SATA/SSD HDD

   Unmetered BW

   1 IP

   1000 MBit Port

France100 PRO 2015 gen2


شروع از   6,000,000ریال
ماهانه


Hardware RAID controller   Xeon E5 1410v2 CPU

   96 GB DDR3 ECC RAM

   SATA/SSD HDD

   Unmetered BW

   1 IP

   1000 MBit Port

France130 ENT 2015 Gen2


شروع از   7,500,000ریال
ماهانه
   2 x Intel Xeon E5 2620v2 CPU

   128 GB RAM

   SATA/SSD HDD

   Unmetered BW

   1 IP

   1000 MBit Port

France220 - Storage-AMD


شروع از   13,200,000ریال
ماهانه


Hardware RAID(0/1/5/6)   AMD Opteron 4386 CPU

   64 GB RAM

   12 x 4 TB or 12 x 6 TB HDD

   Unmetered BW

   1 IP

   1000 MBit Port

France220-mWOPR2016


شروع از   13,200,000ریال
ماهانه


Hardware RAID(0/1/5/6)   2 x Intel Xeon E5 2640v4 CPU

   192 GB RAM

   5 x 500 GB SSD HDD

   Unmetered BW

   1 IP

   1000 MBit Port

Powered by WHMCompleteSolution