ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید
Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.com sale!
637,500ریال
1 سال
693,750ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
.net
862,500ریال
1 سال
862,500ریال
1 سال
862,500ریال
1 سال
.org
922,500ریال
1 سال
922,500ریال
1 سال
922,500ریال
1 سال
.ir sale!
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.info hot!
862,500ریال
1 سال
862,500ریال
1 سال
862,500ریال
1 سال
.biz hot!
926,250ریال
1 سال
926,250ریال
1 سال
926,250ریال
1 سال
.name
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
.in sale!
1,050,000ریال
1 سال
1,050,000ریال
1 سال
1,050,000ریال
1 سال
.asia
1,125,000ریال
1 سال
1,125,000ریال
1 سال
1,125,000ریال
1 سال
.ws
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
.link
712,500ریال
1 سال
712,500ریال
1 سال
712,500ریال
1 سال
.tv
3,172,500ریال
1 سال
3,172,500ریال
1 سال
3,172,500ریال
1 سال
.mobi
1,357,500ریال
1 سال
1,357,500ریال
1 سال
1,357,500ریال
1 سال
.tel
1,050,000ریال
1 سال
1,050,000ریال
1 سال
1,050,000ریال
1 سال
.eu
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
.me sale!
712,500ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
.cc
1,811,250ریال
1 سال
1,811,250ریال
1 سال
1,811,250ریال
1 سال
.bz
2,718,750ریال
1 سال
2,718,750ریال
1 سال
2,718,750ریال
1 سال
.co hot!
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
.co.ir
90,000ریال
1 سال
90,000ریال
1 سال
90,000ریال
1 سال
.net.ir
90,000ریال
1 سال
90,000ریال
1 سال
90,000ریال
1 سال
.org.ir
90,000ریال
1 سال
90,000ریال
1 سال
90,000ریال
1 سال
.ac.ir
90,000ریال
1 سال
90,000ریال
1 سال
90,000ریال
1 سال
.gov.ir
90,000ریال
1 سال
90,000ریال
1 سال
90,000ریال
1 سال
.id.ir
90,000ریال
1 سال
90,000ریال
1 سال
90,000ریال
1 سال
.sch.ir
90,000ریال
1 سال
90,000ریال
1 سال
90,000ریال
1 سال
.co.uk
825,000ریال
1 سال
N/A
825,000ریال
1 سال
.me.uk
635,250ریال
1 سال
N/A
658,500ریال
1 سال
.org.uk
635,250ریال
1 سال
N/A
658,500ریال
1 سال
.org.nz
3,969,000ریال
1 سال
3,969,000ریال
1 سال
3,969,000ریال
1 سال
.net.nz
3,969,000ریال
1 سال
3,969,000ریال
1 سال
3,969,000ریال
1 سال
.co.nz
3,969,000ریال
1 سال
3,969,000ریال
1 سال
3,969,000ریال
1 سال
.de
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
.be
1,176,000ریال
1 سال
722,250ریال
1 سال
1,176,000ریال
1 سال
.es
1,176,000ریال
1 سال
1,176,000ریال
1 سال
1,176,000ریال
1 سال
.ca
1,266,750ریال
1 سال
1,266,750ریال
1 سال
1,266,750ریال
1 سال
.com.co
1,125,000ریال
1 سال
1,125,000ریال
1 سال
1,125,000ریال
1 سال
.net.co
1,461,750ریال
1 سال
1,461,750ریال
1 سال
1,461,750ریال
1 سال
.com.au
2,722,500ریال
2 سال
N/A
2,722,500ریال
2 سال
.net.au
2,722,500ریال
2 سال
N/A
2,722,500ریال
2 سال
.ru
3,267,000ریال
1 سال
N/A
3,267,000ریال
1 سال
.cn.com
3,969,000ریال
1 سال
3,969,000ریال
1 سال
3,969,000ریال
1 سال
.no.com
3,855,000ریال
1 سال
3,855,000ریال
1 سال
3,855,000ریال
1 سال
.pro
1,539,000ریال
1 سال
1,539,000ریال
1 سال
1,539,000ریال
1 سال
.ae
3,267,000ریال
1 سال
3,267,000ریال
1 سال
3,267,000ریال
1 سال
.at
1,125,000ریال
1 سال
1,125,000ریال
1 سال
1,125,000ریال
1 سال
.center
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
.company new!
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
.digital
1,922,250ریال
1 سال
1,922,250ریال
1 سال
1,922,250ریال
1 سال
.academy
1,922,250ریال
1 سال
1,922,250ریال
1 سال
1,922,250ریال
1 سال
.gallery
1,575,000ریال
1 سال
1,575,000ریال
1 سال
1,575,000ریال
1 سال
.it
1,642,500ریال
1 سال
1,642,500ریال
1 سال
1,642,500ریال
1 سال
.fund
3,102,000ریال
1 سال
3,102,000ریال
1 سال
3,102,000ریال
1 سال
.news
1,800,000ریال
1 سال
1,800,000ریال
1 سال
1,800,000ریال
1 سال
.tech
4,125,000ریال
1 سال
4,125,000ریال
1 سال
4,125,000ریال
1 سال
.pw
1,176,000ریال
1 سال
1,176,000ریال
1 سال
1,176,000ریال
1 سال
.space
651,750ریال
1 سال
651,750ریال
1 سال
651,750ریال
1 سال
.xyz hot!
900,000ریال
1 سال
900,000ریال
1 سال
900,000ریال
1 سال
.services
1,922,250ریال
1 سال
1,922,250ریال
1 سال
1,922,250ریال
1 سال
.holding
3,267,000ریال
1 سال
3,267,000ریال
1 سال
3,267,000ریال
1 سال
.download
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
.club
837,750ریال
1 سال
837,750ریال
1 سال
837,750ریال
1 سال
.cloud
788,250ریال
1 سال
788,250ریال
1 سال
788,250ریال
1 سال
.green
4,644,750ریال
1 سال
4,644,750ریال
1 سال
4,644,750ریال
1 سال
.uk
825,000ریال
1 سال
825,000ریال
1 سال
825,000ریال
1 سال
.shop hot!
2,625,000ریال
1 سال
2,625,000ریال
1 سال
2,625,000ریال
1 سال
.site hot!
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
.website sale!
1,800,000ریال
1 سال
1,800,000ریال
1 سال
1,800,000ریال
1 سال
.online hot!
2,925,000ریال
1 سال
2,925,000ریال
1 سال
2,925,000ریال
1 سال
.photography
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
.wiki
1,875,000ریال
1 سال
1,875,000ریال
1 سال
1,875,000ریال
1 سال
.life
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
.store
4,125,000ریال
1 سال
4,125,000ریال
1 سال
4,125,000ریال
1 سال
.cafe
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
.camp
4,125,000ریال
1 سال
4,125,000ریال
1 سال
4,125,000ریال
1 سال
.international
1,575,000ریال
1 سال
1,575,000ریال
1 سال
1,575,000ریال
1 سال
.network
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
.social
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
2,250,000ریال
1 سال
.city
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
.live
1,800,000ریال
1 سال
1,800,000ریال
1 سال
1,800,000ریال
1 سال
.group
1,575,000ریال
1 سال
1,575,000ریال
1 سال
1,575,000ریال
1 سال
.fr
956,250ریال
1 سال
956,250ریال
1 سال
956,250ریال
1 سال
.top sale!
300,000ریال
1 سال
1,050,000ریال
1 سال
1,050,000ریال
1 سال
.app
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution