ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید
Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.com sale!
462,500ریال
1 سال
462,500ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
.net
575,000ریال
1 سال
575,000ریال
1 سال
575,000ریال
1 سال
.org
615,000ریال
1 سال
615,000ریال
1 سال
615,000ریال
1 سال
.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.info hot!
575,000ریال
1 سال
575,000ریال
1 سال
575,000ریال
1 سال
.biz hot!
617,500ریال
1 سال
617,500ریال
1 سال
617,500ریال
1 سال
.name
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
.in sale!
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
.asia
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
.ws
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
.link
475,000ریال
1 سال
475,000ریال
1 سال
475,000ریال
1 سال
.tv
2,115,000ریال
1 سال
2,115,000ریال
1 سال
2,115,000ریال
1 سال
.mobi
905,000ریال
1 سال
905,000ریال
1 سال
905,000ریال
1 سال
.tel
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
.eu
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
.me sale!
475,000ریال
1 سال
1,000,000ریال
1 سال
1,000,000ریال
1 سال
.cc
1,207,500ریال
1 سال
1,207,500ریال
1 سال
1,207,500ریال
1 سال
.bz
1,812,500ریال
1 سال
1,812,500ریال
1 سال
1,812,500ریال
1 سال
.co hot!
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
.co.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.net.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.org.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.ac.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.gov.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.id.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.sch.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.co.uk
550,000ریال
1 سال
N/A
550,000ریال
1 سال
.me.uk
423,500ریال
1 سال
N/A
439,000ریال
1 سال
.org.uk
423,500ریال
1 سال
N/A
439,000ریال
1 سال
.org.nz
2,646,000ریال
1 سال
2,646,000ریال
1 سال
2,646,000ریال
1 سال
.net.nz
2,646,000ریال
1 سال
2,646,000ریال
1 سال
2,646,000ریال
1 سال
.co.nz
2,646,000ریال
1 سال
2,646,000ریال
1 سال
2,646,000ریال
1 سال
.de
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
.be
784,000ریال
1 سال
481,500ریال
1 سال
784,000ریال
1 سال
.es
784,000ریال
1 سال
784,000ریال
1 سال
784,000ریال
1 سال
.ca
844,500ریال
1 سال
844,500ریال
1 سال
844,500ریال
1 سال
.com.co
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
.net.co
974,500ریال
1 سال
974,500ریال
1 سال
974,500ریال
1 سال
.com.au
1,815,000ریال
2 سال
N/A
1,815,000ریال
2 سال
.net.au
1,815,000ریال
2 سال
N/A
1,815,000ریال
2 سال
.ru
2,178,000ریال
1 سال
N/A
2,178,000ریال
1 سال
.cn.com
2,646,000ریال
1 سال
2,646,000ریال
1 سال
2,646,000ریال
1 سال
.no.com
2,570,000ریال
1 سال
2,570,000ریال
1 سال
2,570,000ریال
1 سال
.pro
1,026,000ریال
1 سال
1,026,000ریال
1 سال
1,026,000ریال
1 سال
.ae
2,178,000ریال
1 سال
2,178,000ریال
1 سال
2,178,000ریال
1 سال
.at
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
750,000ریال
1 سال
.center
1,000,000ریال
1 سال
1,000,000ریال
1 سال
1,000,000ریال
1 سال
.company new!
1,000,000ریال
1 سال
1,000,000ریال
1 سال
1,000,000ریال
1 سال
.digital
1,281,500ریال
1 سال
1,281,500ریال
1 سال
1,281,500ریال
1 سال
.academy
1,281,500ریال
1 سال
1,281,500ریال
1 سال
1,281,500ریال
1 سال
.gallery
1,050,000ریال
1 سال
1,050,000ریال
1 سال
1,050,000ریال
1 سال
.it
1,095,000ریال
1 سال
1,095,000ریال
1 سال
1,095,000ریال
1 سال
.fund
2,068,000ریال
1 سال
2,068,000ریال
1 سال
2,068,000ریال
1 سال
.news
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
.tech
2,750,000ریال
1 سال
2,750,000ریال
1 سال
2,750,000ریال
1 سال
.pw
784,000ریال
1 سال
784,000ریال
1 سال
784,000ریال
1 سال
.space
434,500ریال
1 سال
434,500ریال
1 سال
434,500ریال
1 سال
.xyz hot!
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
600,000ریال
1 سال
.services
1,281,500ریال
1 سال
1,281,500ریال
1 سال
1,281,500ریال
1 سال
.holding
2,178,000ریال
1 سال
2,178,000ریال
1 سال
2,178,000ریال
1 سال
.download
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
.club
558,500ریال
1 سال
558,500ریال
1 سال
558,500ریال
1 سال
.cloud
525,500ریال
1 سال
525,500ریال
1 سال
525,500ریال
1 سال
.green
3,096,500ریال
1 سال
3,096,500ریال
1 سال
3,096,500ریال
1 سال
.uk
550,000ریال
1 سال
550,000ریال
1 سال
550,000ریال
1 سال
.shop hot!
1,750,000ریال
1 سال
1,750,000ریال
1 سال
1,750,000ریال
1 سال
.site hot!
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
.website sale!
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
.online hot!
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال
1,950,000ریال
1 سال
.photography
1,000,000ریال
1 سال
1,000,000ریال
1 سال
1,000,000ریال
1 سال
.wiki
1,250,000ریال
1 سال
1,250,000ریال
1 سال
1,250,000ریال
1 سال
.life
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
1,500,000ریال
1 سال
.store
2,750,000ریال
1 سال
2,750,000ریال
1 سال
2,750,000ریال
1 سال
.camp
2,750,000ریال
1 سال
2,750,000ریال
1 سال
2,750,000ریال
1 سال
.international
1,050,000ریال
1 سال
1,050,000ریال
1 سال
1,050,000ریال
1 سال
.city
1,000,000ریال
1 سال
1,000,000ریال
1 سال
1,000,000ریال
1 سال
.live
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
1,200,000ریال
1 سال
.group
1,050,000ریال
1 سال
1,050,000ریال
1 سال
1,050,000ریال
1 سال
.fr
637,500ریال
1 سال
637,500ریال
1 سال
637,500ریال
1 سال
.top sale!
200,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال
700,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution